bilge’ye mektup

bizler dünyaya gönderilmiş biricik âlemler miyiz, yoksa alelade hayatları içinde aynı senaryoları bir daha bir daha yaşayan küçük insancıklar mı? bizler tüm kurumları yıkıp yerine yenilerini yaratan tarih yapıcılar mıyız yoksa zamanın ve mekanın içine hapsolmuş zerre parçacıkları mı? tüm koca kainat bize benliğimizin farkına varıp hakikâtı buldurmak için mi yaratıldı yoksa nasıl kulağımız daha iyi duymak için, gözümüz daha iyi görmek için, kolumuzun daha iyi uzanmamız için varolduğu gibi beynimizde bize içine düştüğümüz varoluş kaygısından kurtulmamız için bir oyun mu oynuyor?