bugün 22 şubat ve ben

Bugün 22 Şubat ve ben 23 yaşındayım. 
 
Hz. Ömer (ra)’ın hata ettiğini yaşlı gözlerle anlatan ama kendi şeyhinin hata edebileceğini kabul etmeyen tarikat müntesiplerine şahit olmuşluğum vardır. 
 
Sonra Hz. Ebubekir (ra)’ın kendinden sonraki hâlifeyi belirlerken bu kararın tamamen kendine ait olduğu ve bu kararın doğru olması için Allah’tan yardım dilemişliğini okumuşluğum vardır. Sonra yine bu vak’anın doğru olduğunu söyleyip, ama yine de kendi şeyhinin Allah tarafından insanlara gönderildiğine, gece gördüğü rüyaların şeyhinden onay aldığına ve şeyhinin aldığı her kararın Allah tarafından aldırıldığına inanan tarikat müntesiplerine şahit olmuşluğum vardır. 
 
Sonra Cuma Hutbesinde Hz. Ömer (ra)’a itiraz eden sahabe annemizi övünçle yad edip, kendi eşinin sokakta yürümesini İslâm’a açılmış savaş gören tarikat müntesiplerine şahit olmuşluğum vardır. 
 
Jeep’e binen, iPhone kullanan, müntesiplerinden daha çok et yiyen, müstesiplerinin hayatı boyunca elde edemeyeceği nimetler içinde yüzen, oğlunu Mercedes’e bindiren ama müstesiplerine Peygamber Efendimiz (sas)’in sarayı olmadığını, hasırda yattığını, en fakirden daha fakir yaşadığını yaşlı gözlerle anlatan tarikat şeyhlerine şahit olmuşluğum da vardır. 
 
Sonra kendi partisinin tek hak yol olduğunu iddia eden, aldığı oy oranıyla Türkiye’den ne kadar cennete adam gideceğine dair hesaplamalar yapan, siyasi liderini zamanın yeni peygamberi addeden parti müntesiblerine de şahit olmuşluğum vardır. 
 
Bu böyle uzar gider tabi. 
 
Velhasılı sanırım yaşamak şahit olmak ve sınav da iyiye ve güzele sonuna kadar şehadet etmek. 
 
 
ömer burak tek
yirmi iki şubat iki bin on altı