entelektüel ve aydın

Entelektüel hikmetin (knowledge) peşindedir, aydın malûmatın (information). 

*
Entelektüel analiz tekniğini bilir, aydın araştırma tekniğini.
*

Entelektüel analitik düşünme yeteneğine sahiptir, aydın gündelik düşünme yeteneğine.
*
Entelektüel praksis sahibidir, aydın pratik.
*
Entelektüel söylediği gibi yaşar, aydın söylemiş olmak için söyler.
*
Entelektüel yiğittir, aydın kahraman. Her yiğit bir kahramandır ama her kahraman bir yiğit değildir.
*
Entelektüel hakikâtın peşindedir, aydın bildiğini doğrultmanın peşinde.
*
Entelektüel tek başınadır ama yalnız değil. Kişinin yalnızlığı belirleyen toplum, teş başınalığını belirleyen ise kişinin kendisidir. Oysa aydın yalnız veya tek başına değil, bir sınıftır. Burjuvaya hizmet için burjuva eliyle oluşturulmuştur.
*
Entelektüel evrenseldir, aydın yerel. Entelektüel için yürürlükte olan sınırlar geçersiz, aydın için ise o sınırlar bir varoluş sahasıdır.