İLLER VE BÖLGELER ARASI SOSYO-EKONOMİK AĞ İLİŞKİLERİ RAPORUAraştırmalar

https://omerburaktek.com/belgeler/ag_analizi_rapor_compressed.pdf
2020 • Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı

https://omerburaktek.com/belgeler/ag_analizi_rapor_compressed.pdf