İLLER VE BÖLGELER ARASI SOSYO-EKONOMİK AĞ İLİŞKİLERİ RAPORUAraştırmalar

İlleri ve Bölgeler Arası Sosyo-Ekonomik Ağ İlişkileri Raporu
2020 • T.C. Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı

Araştırmacının amacı; yerleşimler arası sosyo-ekonomik yatay ve hiyerarşik ilişkileri belirlemek, yerleşimlerin farklı ihtiyaçlarla birbirleriyle kurdukları ilişkilerin yoğunluğunu tespit etmek ve bu ilişkiler ağındaki konumlarını ve önemlerini ortaya çıkarmaktır.

Yerleşimler arası ilişki yapısını “ağ yaklaşımı” içerisinde incelemesi yönüyle mekânsal analizlere yeni bir bakış açısı getiren bu çalışma, mekânsal politikalar için detaylı analizler sunmakta ve bölgesel gelişme alanında yapılan diğer çalışmalar için tamamlayıcı özellik taşımaktadır.

Raporun tamamına erişmek için tıklayınız.