TÜRKİYE’DE KENTSEL VE KIRSAL HİZMET MERKEZLERİ RAPORUAraştırmalar

Türkiye’de Kentsel ve Kırsal Hizmet Merkezleri Raporu
2020 • T.C. Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı

Türkiye’de Kentsel ve Kırsal Hizmet Merkezleri Raporu’nda kentsel ve kırsal yerleşimler arası yatay ve hiyerarşik ilişkiler farklı boyutlarda incelenmiş ve yerleşimlerin hizmet büyüklükleri ile etki alanları belirlenmiştir.

Raporun tamamına erişmek için tıklayınız.